Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány pályázatot hirdet, közösségi projektek megvalósítására.

Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány célja, hogy aktívan közreműködjön egy modern, innovatív, XXI. századi demokrácia megteremtésében. Ennek érdekében alapítványunk olyan projektek megvalósításának elősegítésére ír ki pályázatot, amelyek egy demokratikusabb közéletet megteremtését, a politikai kultúra megújítását és különböző állampolgári ismereteket terjesztését célozzák meg.

Pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat az alábbi címre várjuk (PDF formátumban):

Jelentkezési határidő: 2023. február. 28. (kedd) 0:00 óra

Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány pályázatot hirdet, közösségi projektek megvalósítására.

Az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány célja, hogy aktívan közreműködjön egy modern, innovatív, XXI. századi demokrácia megteremtésében. Ennek érdekében alapítványunk olyan projektek megvalósításának elősegítésére ír ki pályázatot, amelyek egy demokratikusabb közéletet megteremtését, a politikai kultúra megújítását és különböző állampolgári ismereteket terjesztését célozzák meg.

Pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat az alábbi címre várjuk (PDF formátumban):

Jelentkezési határidő: 2023. február. 28. (kedd) 0:00 óra

PÁLYÁZATI KRITÉRIUMOK:

Pályázni bármely, az Alapítvány céljával és tevékenységével összeegyeztethető projekttel
lehet,amelyek az alábbiak:
● kutatási projektek
● szakmai rendezvények
● konferenciák
● kiadványok megvalósítása
● kreativ egyedi projektek
A pályázati anyag részei:
● a pályázat megvalósításának tervezete (projektterv);
● pénzügyi terv
● A pályázatban foglalt tevékenység közcélú kell legyen.

PÁLYÁZATI ÖSSZEG:

Az Alapítvány kuratóriuma a beérkezett pályázatok közül három nyertes pályázatot választ
ki, amiket pályázatonként maximum 1.000.000 Ft-tal (egymillió forint) támogat.
A beérkezett pályázatok közül, a nyertes pályázatokat, az Indítsuk Be Magyarországot
Alapítvány kuratóriuma választja ki az alábbi szempontok szerint:
➔ Alapítvány céljaihoz való illeszkedés – 40%
➔ A projekt kidolgozottsága / megvalósíthatósága – 40%
➔ Önerő aránya – 10%
➔ Projekttel elérhető emberek száma – 10%
Amennyiben a beérkezett pályázati anyagok alapján a kuratórium háromnál több projektet is
alkalmasnak tart a támogatásra, úgy a három nyertes kiválasztását személyes prezentáció
fogja eldönteni.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

A pályázatokat az alábbi címre várjuk (PDF formátumban): [email protected]
Pályázati határidő: MEGHOSSZABBÍTVA MÁRCIUS 3. 23:59-IG
A pályázatok javasolt felépítése:
– A pályázó bemutatása (magánszemély, szervezet stb.)
– A projekt rövid bemutatása:
– Célok
– Időzítés
– Megvalósítás
– Várható eredmények
– A projekt költségvetés terve:
– Tervezett költségvetés
– Vállalt önerő
– Egyéb források (ha van)

PÁLYÁZATOT NYÚJTHAT BE:

● Gazdasági társaságok
● Civil szervezetek
● Intézmények
● Magánszemélyek
Figyelem a magánszemélyek adózása eltér a jogi személyektől, ezért amennyiben
magánszemélyként pályázol, a nyújtott támogatásnak a felhasználása is eltérhet, igény
esetén külön felvilágosítást nyújtunk.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

A projekt Szerződésekkel és számlákkal igazolható költségei, mint például:
● Megbízási díjak
● Rezsiköltségek
● Szolgáltatási díjak
● Utazási költségek
● Eszközbeszerzések

Várható eredményhirdetés: 2023. március

A nyertes pályázatok beküldőit az Indítsuk Be Magyarországot Alapítvány értesíteni fogja.
A kiválasztott pályázatok megvalósításának határideje: 2023. december 31. (vasárnap),
0:00 óra
Pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseket a [email protected] email címre
várjuk.

Építsd velünk Magyarország jövőjét!